Hoe kan iemand zelfverzekerder spreken voor publiek?

 In Presenteren

Een paar jaar terug ben ik bezig geweest met het ontwikkelen en toetsen van een methode die mensen kan helpen om zelfverzekerder te spreken voor publiek. Vanwege mijn interesse in presenteren, kreeg ik van mensen in mijn omgeving regelmatig de vraag of ik tips had voor het geven van een presentatie. Ik realiseerde me toen dat er veel mensen zijn die last hebben van zenuwen tijdens een presentatie. Voor die mensen wilde ik graag iets doen. In dit blog lees je hoe deze methode eruitziet en hoe deze tot stand is gekomen. In een volgende blog ga ik in op de uitvoering en de effectiviteit van de methode.

De methode die ik heb ontwikkeld, heet de zelfverzekerdheidsmethode en bestaat uit drie deelmethoden: diepe buikademhaling, vaardigheidstraining en visualisatie. Deze drie deelmethoden zijn tot stand gekomen naar aanleiding van wetenschappelijke literatuur en best practices van presentatiecoaches. Deze laatste adviezen zijn niet wetenschappelijk onderzocht, maar blijken in de praktijk wel effectief te zijn!

BPC

De waarde van de best practices moest echter wel onderzocht worden. Om dit te kunnen doen, zijn de adviezen van presentatiecoaches naast de adviezen uit de wetenschappelijke literatuur gelegd. Hier volgden uiteindelijk de drie deelmethoden uit die de basis vormen voor de zelfverzekerdheidsmethode.

Diepe buikademhaling

De diepe buikademhaling zorgt voor rust bij een spreker. De spreker krijgt hiermee meer controle over zijn ademhaling en zijn stem. Deze oefening wordt uitgevoerd door diep in te ademen via de neus, de adem even vast te houden en dan rustig uit te ademen via de mond. Deze oefening kan gebruikt worden voorafgaand aan een gesprek of een presentatie waar de spreker zenuwachtig voor is.

Vaardigheidstraining

Vaardigheidstraining gaat op twee verschillende onderdelen van een presentatie in, namelijk de opbouw en de uitvoering ervan. Tijdens het eerste onderdeel, de opbouw, is een spreker bezig met onder andere de structuur en de inhoud van de presentatie. Door aan de hand van een duidelijke structuur keuzes te maken over de inhoud van een presentatie, kan de spreker op een betrekkelijk eenvoudige manier zijn presentatie duidelijk opbouwen. Nadat de structuur en de inhoud van de presentatie op papier staan, is het voor een spreker van belang om een pakkende inleiding, heldere overgangen en een krachtig slot te maken.

structuur

Bij het uitwerken van de structuur en de inhoud is het niet de bedoeling dat de spreker zijn tekst helemaal uitschrijft. Hij zet alleen de hoofdlijnen van zijn presentatie op papier en gaat aan de hand daarvan zijn presentatie oefenen. Dit oefenen is het tweede onderdeel van de vaardigheidstraining en hierin wordt aandacht besteed aan onder andere de houding, het oogcontact en het stemgebruik van de spreker.

Visualisatie

Visualisatie wordt gebruikt om de spreker voor te bereiden op de presentatie en alle facetten die daarmee samenhangen. Tijdens de visualisatie beeldt de deelnemer zich in dat hij ’s ochtends opstaat, zichzelf zijn eigen ochtendritueel ziet uitvoeren, de kleding aantrekt die hij speciaal voor deze gelegenheid heeft uitgekozen, enzovoorts. Op die manier visualiseert de spreker de hele dag tot na de presentatie. De presentatie zelf gaat goed en de spreker ziet het geheel voor zich als een realistische en positieve ervaring

visualisatie

Door deze oefening uit te voeren, heeft de spreker al bedacht hoe de dag en de presentatie eruit gaan zien en is hij goed voorbereid. Daarnaast helpt de oefening op de dag zelf, omdat de locatie en de presentatie dan voor de spreker al iets minder nieuw zijn. Hij ziet dan alles al voor zich. Dan hoeft hij minder zenuwachtig te zijn.

Deze drie deelmethoden vormen de basis voor de zelfverzekerdheidsmethode. Hoe de methode is uitgewerkt tot een training en wat het effect van deze training was, is te lezen in het volgende blog over de zelfverzekerdheidsmethode!

 

Gerelateerde Artikelen

Geef een reactie